Project

Ondersteuning aan kinderen uit de armste gezinnen, kinderen zonder (één van de) ouders of kinderen van de straat.
Hun schoolgeld, schoenen, sokken, schooltas, etc…. wordt betaald, het schooluniform gemaakt. Op school krijgen de kinderen een lunch. Op zondag (in vakanties 3x per week) krijgen de kinderen extra educatie in kleine groepjes, een lunch en entertainment. Als er thuis geen geld is voor eten, dan krijgen ze maismeel mee naar huis om 1x per dag wat te eten te hebben.  

Het project probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te werken, 3 koeien leveren melk en na inseminatie jongen voor verkoop. 
Oudere kinderen vanuit het project dragen weer hun steentje bij door als kok, timmerman, leraar, naaister hun verworven kennis in te zetten. 
De kosten die onder andere vanuit de stichting worden betaald zijn:
– schoolgeld: voor Primary en Secundairy school 
– eten: voor sommige kinderen thuis maismeel en voor de lunch op de Resource maismeel, bonen, olie, suiker…
– muskietennetten/schoenen
– stof voor de uniformen
– kosten voor ziekenhuis/spoedeisende hulp
Kortom, dit is alleen nog maar het noodzakelijkste waar wij deze kinderen mee kunnen helpen.