Project

Opvang voor kinderen uit de armste gezinnen, kinderen zonder (één van de) ouders of kinderen van de straat.
Hun schoolgeld wordt betaald en het schooluniform gemaakt. Ze komen dagelijks na hun plaatselijke school (waar klassen van rond de 70 kinderen normaal zijn) en de lunch (voor zover dat ze die thuis krijgen) naar de Resource. Is er thuis geen geld voor eten, dan krijgen ze maismeel mee naar huis om 1x per dag wat te eten te hebben. De kinderen krijgen daar educatie in kleine groepen. Op zondag (in vakanties 3x per week) krijgen de kinderen extra educatie, een lunch en entertainment.

Het project probeert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te werken, 3 koeien leveren melk en na inseminatie jongen voor verkoop.
Oudere kinderen vanuit het project dragen weer hun steentje bij door als kok, timmerman, leraar, naaister hun verworven kennis in te zetten.
De kosten die vanuit de stichting worden betaald zijn:
– schoolgeld: voor Primary en Secundairy school
– eten: voor sommige kinderen thuis maismeel en voor de lunch op de Resource maismeel, bonen, olie, suiker…
– muskietennetten/schoenen
– stof voor de uniformen
– kosten voor ziekenhuis/spoedeisende hulp
Kortom, dit is alleen nog maar het noodzakelijkste waar wij deze kinderen mee kunnen helpen.