Nieuwsbrief

Onze nieuwsbrief rechtstreeks in uw mailbox?

Onze nieuwsbrief rechtsreeks in uw mailbox? Dat kan! Geef hieronder uw mailadres dor.

Word lid van onze nieuwsbrief!

Ook de informatie rondom de stichting ontvangen? Word dan lid van onze nieuwsbrief!

Please wait...

Thank you for signing up!

Eerdere nieuwsbrieven

Nieuwsbrief december 2019

Beste sponsors,

Nu het einde van het jaar nadert, nog even een nieuwsbrief over de Resource en de kinderen.

Zoals jullie allemaal wel weten zijn wij: Ella, Johan, Kees en Gerda afgelopen zomer niet naar Kenia afgereisd. Dit natuurlijk na aanleiding van het ziekteverloop van Ella. Dit vonden we alle vier bijzonder jammer omdat we alles op de rit hadden en de nodige maatregelen al hadden getroffen. Maar de gezondheid gaat voor alles, en je hebt er niets aan als je daar niet goed functioneert. Hopelijk herstelt Ella voldoende om de reis in 2020 alsnog te maken.

Het heeft de afgelopen weken heel veel geregend in Kenia, misschien heeft u het gezien op de televisie. Er is veel wateroverlast zowel binnen als buiten wat de nodige modder veroorzaakt. Helaas zijn ze in Kenia niet berekend op zoveel wateroverlast. Dat betekent dat de oogst van maïs en rijst zo goed als verloren is gegaan. We proberen dit een beetje op te vangen door Walter rijst en maïs te laten kopen. Helaas gaan door de mislukte oogsten de prijzen van deze eerste levensbehoefte ook weer omhoog.

 

We zijn bezig om de kinderen die het nodig hebben weer nieuwe uniformen te geven. Deze zijn vorige week allemaal opgemeten, en worden nu gemaakt. Dit gebeurd op de resource.

Tevens zijn er schoenen en enkele nieuwe matrassen aangeschaft.

Ook hebben ze nieuwe schooltassen nodig, maar daar hebben we nu even niet de financiële middelen voor.

 

De kosten voor de kinderen die naar de secondary school gaan zijn erg hoog, en dit is best een grote groep vandaar nu even geen schooltassen. Toch zijn we blij dat ze allemaal hun best doen om er wat van te maken. Zo willen George en Samson graag leraar worden en Florence management en toerisme studeren. Winnie werkt al als land officer. Franklin zit op de National/Country school.

 

Gelukkig hebben we goed contact met Walter van de Resource via een appje of per mail. Dit gebeurd een paar keer per week. Zo blijven we op de hoogte betreft de kinderen, de eerste levensbehoeften en wat er verder nodig is.

Wijnand en Ria Beijer hebben afgelopen najaar de resource bezocht. Wijnand heeft de resource laten schilderen, dit was hard nodig want de verf bladderde van de muren af.

 

Verder hebben we te melden dat we met een nieuwe website bezig zijn.

Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.

Wij schrijven ook regelmatig nieuws op Facebook.

 

Wij willen u weer hartelijk danken voor de steun en bijdrage in het afgelopen jaar, en hopen dat we in 2020 weer op u mogen rekenen.

 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en een voorspoedig maar vooral een gezond 2020 toe samen met jullie geliefden.

 

Een hartelijke groet,

 

Ella en Gerda

 

Nieuwsbrief maart 2017

Afgelopen februari hebben wij, Ella en Monique, ‘onze kinderen’ in Kenya weer opgezocht. Twee koffers vol spullen, waaronder rugzakken met pen die we bij de universiteit in Maastricht mochten ophalen.

De week voor onze komst is de moeder van Florence verongelukt bij een motorongeval. De meeste mensen die op een motor zitten hebben geen enkele bescherming en dat is haar als passagier fataal geworden. Heel verdrietig om te horen en te zien hoe de thuissituatie nu is. Zij is op het stukje grond, zeg maar in de achtertuin, bij het huisje bovengronds begraven. Er is wel een vader, maar die is verslaafd aan alcohol en heeft een (geestelijke) beperking, dus kan hierdoor niet werken en was ook afhankelijk van zijn vrouw. We hebben besloten om ook haar broer Moses en zus Eunice naar school te laten gaan via ons project.

We werden verwelkomd door Walter en Eunice, de kokkin die ook veel van de kinderen weet. We hebben de kinderen ‘verwend’ met een lekkere lunch, voor sommige is dit helaas de eerste/enige maaltijd van de dag.

Op dit moment bezoeken 54 kinderen de resource. Het laatste jaar zijn er geen nieuwe kinderen van buitenaf bijgekomen maar wel broertjes en zusjes van kinderen die al op de resource zitten.

 

Er zijn inmiddels steeds meer kinderen die een bed hebben gekregen van de gezinnen in Nederland die hen ondersteunen. Samen met de matrassen die wij gekocht hebben van het geld dat wij speciaal hiervoor gekregen hebben voordat wij naar Kenia gingen, kunnen wij gelukkig steeds beter regelen dat er steeds minder kinderen niet direct op de harde vloer hoeven te slapen. Er zijn echter nog steeds teveel kinderen die een bed of op zijn minst een matras nodig hebben. Door ons bezoek bij de kinderen hebben we de mensen geleerd, dat voor zover mogelijk, er niet in ‘de keuken’ van een huisje moet worden geslapen.

Nu we er voor de 3e keer waren was het verrassend om achter bepaalde zaken te komen zoals wie bij wie woont en wie van wie familie blijkt te zijn.

Er zijn gezinnen die (bijna) geen eten hebben. We hebben zelf mais ingekocht. Bij de mais hebben we één zak van 90 kg erbij kunnen praten met afdingen.(de mais is door de droogte in Kenya schaars en moet vanuit Uganda komen). Na onze bezoeken aan de gezinnen wisten we ook welke gezinnen de mais het hardst nodig hadden.

Nieuwsbrief mei 2016

In de meivakantie zijn we naar Kenia geweest, samen met onze zonen Jeroen en Harmen en Johan, de man van Ella.

We hebben de dagen zeer waardevol kunnen besteden. Er zijn 9 gezinnen thuis bezocht, waardoor we inzicht hebben gekregen in hun thuissituaties en helaas zeer schrijnende situaties hebben gezien.

Slapen: meestal gebeurt dit op kapotte schuimrubberen matjes, rieten mat, of een (versleten)matras op het enige bed wat er staat.

Eten: krijgen de kinderen mee vanaf de resource. Sommige gezinnen hebben avocado- of bananenbomen, anderen hebben mais.

Water: in de buurt, dit betekent echter vaak al een half uur lopen.

Lopen naar school/resource: afsnijdend door de velden en bosjes vanaf 10 minuten tot twee uur. Dit is gevaarlijk, zeker voor de meisjes.

Bij bijna alle kinderen die op de resource komen is er geen vader thuis. De mannen nemen hun verantwoording niet en laten de vrouwen met de kinderen alleen zitten.

 

Twee koffers vol verbandmiddelen, pennen, kleding en cadeautjes hebben we meegenomen.

De kinderen hebben tijdens ons verblijf tweemaal een luxere lunch gekregen (rijst en vlees) en bananen. Bij het afscheid een Hollands Haribo snoepje J

De correspondentie met kinderen van groep 7 van basisschool de Morgenster in Sleeuwijk is het afgelopen half jaar opgestart. De kinderen van de Morgenster hadden voor de kinderen in Kenia een poster gemaakt waarop alle kinderen te zien waren tijdens hun fietsexamen. Het was erg leuk om te zien hoe de kinderen op de resource hier op reageerde.

 

Inmiddels worden er 8 kinderen persoonlijk financieel ondersteund (foster parents). Dat betekent dat er persoonlijk contact mogelijk is via brieven/foto’s,  een cadeautje kan worden meegegeven wanneer wij naar Kenia gaan, maar ook het kind zelf bezoeken behoort tot de mogelijkheden. Ook kunnen wij regelen dat het kind iets extra krijgt.

We hebben met eigen ogen kunnen zien dat een bed geen overbodige luxe is voor deze kinderen en via de foster parents hebben Erick, Phillip en Monica een bed gekregen.

 

Er zijn verschillende mogelijkheden om ons project te ondersteunen:

– een bedrag voor het hele project

– één kind financieel ondersteunen (€ 7,50 per mnd)

– twee kinderen of meer (het gezin) financieel ondersteunen (€ 20,- per mnd)

Nieuwsbrief juni 2015

Op 11 mei zijn wij, Ella van Belzen en Monique van Delzen vertrokken naar Kenya, om het project van Wijnand en Riet van Daalen uit Sleeuwijk te bezoeken in Mutumbu.

Na een aantal dagen te hebben genoten van de natuur zijn we naar het binnenland gevlogen en opgehaald door Walter, de plaatselijke beheerder van het project en Robert, de vaste chauffeur.

 De ingang van de resource ligt aan een doorgaande weg van Kisumu naar Mutumbu-town. Op het stuk land dat is aangekocht staan diverse gebouwen. In één ruimte is het kantoor/naaiatelier gevestigd. Hier staan ook computers (die het nu helaas niet doen vanwege het gebrek aan een internetverbinding).

Via de resource wordt voor 53 kinderen in de leeftijd van 9-17 jaar, het schoolgeld en schooluniformen betaald. Zij gaan dagelijks in de ochtend naar hun eigen school (17 verschillende scholen, waarvoor sommige 2 uur moeten lopen), waar in grote groepen wordt lesgegeven. Na een eventuele lunch thuis lopen ze naar de resource waar ze dagelijks in kleine groepen les krijgen, behalve op zaterdag. Ze krijgen maismeel mee naar huis, zodat er wat te eten is. Op zondag komen al deze kinderen naar de resource waar ze ’s ochtends les krijgen, vervolgens een lunch en ’s middags entertainment.

In het eerste lokaal krijgen kinderen van de Primary School les, de onderbouw. In het tweede lokaal wordt lesgegeven aan de kinderen van de Secundairy School. Buiten onder een overkapping krijgen de kinderen van de bovenbouw van de Primary School les.

Er zijn 3 toiletten gemaakt, denk hierbij aan golfplaten deuren met daarachter een mooi gat in de grond. Een hele verbetering als je bedenkt dat er nergens een gelegenheid was om te kunnen plassen.

Er een aparte ‘keuken’ gerealiseerd, een ruimte waar behalve opslag ook een tweepitter op gas staat, zodat bij regen binnen gekookt kan worden.

De doelstelling van het resource is dat het project zoveel mogelijk in eigen onderhoud kan voorzien. Je helpt de kinderen niet door alleen te geven, maar doordat ze onderwijs kunnen volgen, kunnen ze weer een stapje vooruit komen.

Drie koeien en een varken zijn aangekocht met het doel om voor nageslacht te zorgen. Dit nageslacht wordt weer verkocht en het geld wordt gebruikt om middelen binnen het project te financieren.

Oud-leerlingen leveren hun bijdrage door bijvoorbeeld als timmerman te werken, schooluniformen te maken (stof wordt aangekocht) en les te geven.

We hebben nog vele wensen voor het project:

– Er is dringend behoefte aan een waterpomp. De watertank is nu aangesloten op de   dakgoten van het gebouwtje. Nu het regentijd is, is de tank voor de helft gevuld. Zodra de tank leeg is zal er water gehaald en gekocht moeten worden.

– Betere afscherming voor regen van het buitenlokaal.

– Er zijn kinderen die geen schoenen hebben en hierdoor hebben zij vaak infecties, parasieten en wonden.

– Een muskietennet is na een jaar intensief gebruik versleten maar is nodig om te beschermen tegen malaria, de nummer 1 van de meest voorkomende ziektes.

– Het is waarschijnlijk mogelijk om een stukje land bij te kopen. Hierdoor kan uitbreiding van het vee plaatsvinden en kunnen we gaan nadenken over andere mogelijkheden, zoals verbouw landbouwproducten om in eigen onderhoud te voorzien.

Sowieso is er jaarlijks een bedrag van ruim 3000 euro nodig voor het schoolgeld, het eten en de stof voor de uniformen.

Wij gaan in Nederland de Stichting Resource Mutumbu oprichten en nemen zo het stokje over van Wijnand en Riet, zij zullen aan de zijlijn betrokken blijven. Jaarlijks zullen we het project bezoeken om een band op te bouwen en te houden met de kinderen en de beheerder ter plaatse, en de vooruitgang met eigen ogen te zien. Deze reis zullen we uiteraard zelf bekostigen.