ons Beleidsplan

Het beleidsplan

Het werk van de stichting is het verzorgen van de dagelijkse levensbehoeften van kinderen in de leeftijd van 4-17 jaar in Mutumbu in Kenya, alsmede het verzorgen van onderwijs ten behoeve van deze kinderen.

Het geld wordt bij elkaar gebracht door privé-sponsoren, scholen en kerken, door middel van acties.

Het vermogen van de stichting wordt beheert via een Rabobankrekening en er wordt hiervan een overzicht bijgehouden. Daarnaast krijgen sponsoren 2 maal op een jaar een nieuwsbrief waarin wordt verantwoord waar het geld aan wordt uitgegeven, ondersteund door foto’s die gemaakt zijn door Walter, de lokale manager in Kenia of door ons.

Het vermogen wordt allereerst uitgegeven aan voeding, schoolgeld en schooluniformen. Daarnaast betalen we de noodzakelijk medische zorg en middelen die nodig zijn om ons doel na te streven.

Jaarcijfers-2023.pdf

×

Jaarcijfers-2022.pdf

×

Jaarcijfers-2021.pdf

×

Jaarcijfers-2022.pdf

×

BELONING

Het bestuur en eventuele andere vrijwilligers krijgen geen enkele vergoeding vanuit de stichting.

De jaarlijkse reis naar Kenia, om met eigen ogen te zien hoe het project loopt, wordt uit eigen middelen gefinancierd.